DOWNLOAD THE MOVIE NOW


Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều - Thầy Thích Phước Tiến

⏩ Đăng ký kênh ngay: http://popsww.com/PhatPhapUngDung Thầy Thích Phước Tiến - Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Đào Tràng Phổ Hiền trong chuyến hoằng pháp trên đất Mỹ. Tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, ai cũng đều thấy cái tôi (bản ngã) là quan trọng; cho mình là trung tâm của vũ trụ, nên xem thường mọi người và muốn mọi người quý trọng mình, hướ

FILE INFORMATION
Name Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều - Thầy Thích Phước Tiến
Channel
Phật Pháp Ứng Dụng
Views 574,229
Like 2k
Duration 01:43:19
Uploaded On 13 March 2015